Historie a dramaturgie

... systematicky historie koncertů nějakým popisujícím textem zpracovaná není,
    proto zatím odkaz na původní, nyní už neudržované, stránky MIM: mim.cemotel.cz/koncerty.htm

... existuje ale přehled všech realizovaných koncertů,
    včetně jejich on-line přístupných tištěných programů - Malá hudební kronika

... dobové texty k jubilejním koncertům:
    deset -  dvacet  - 50 (Kam v Modřicích č. 4) - šedesát - sedmdesát - ...

 

Vývoj koncepce koncertního cyklu do současnosti:
(citace z dobových textů dramaturga, kterým je od počátku Vlastimil Čevela)

2017 - aktuální "krédo" k modřickým koncertům ...

 

... hudební produkce by měla být natolik zajímavá, že by měla poskytovat kulturní zážitek
    sama o sobě a jeho vnímání je individuální ...    
... dramaturgickým cílem je právě takové zážitky zprostředkovat,
    tj.  neměly by to být ani výchovné koncerty, ani populární "šou" ...

... naše publikum je zvyklé, že se mu v tištěném programu dostane zasvěcených informací,
    řada lidí si programy schovává, většinou se to na koncertech jinde už tak nedělá,
    na našich koncertech bych však rád tuto tradiční formu dodržel ...

... pokud ale jsou zajímavé informace uvedeny v programu,
    tak jejich opakování v průvodním komentáři není vhodné a zdržuje ...

... ono to souvisí s celkovou snahou, aby modřické koncerty přinášely poučení a trvalejší zážitky,
    ke kterým je možno se vracet ...

   ... proto taky jsou všechny tištěné programy na webu, včetně další dokumentace - prostě aby si návštěvník mohl svůj zážitek trochu připomenout a ten, kdo na koncertě nebyl, aby si mohl alespoň částečně představit atmosféru a třeba se i samostatně něco zajímavého dozvědět o provedených dílech, jejich autorech i účinkujících ...

 

 

2014 - text k 70. koncertu

   ... Původně komorní koncerty čistě tzv. "vážné hudby", zahájené v zasedacím sále nové radnice v listopadu 2002, dostaly postupem času výrazně vícežánrový charakter. Kromě klasických sólistů, komorních komorních ansámblů a pravidelných vystoupení modřického pěveckého sboru, se přidala mimořádně oblíbená setkání se sólisty BROLN a s jazzovým triem, doprovázejícím mladé muzikanty při swingu. Hledání nových kombinací a námětů spolu s poskytováním příležitostí různým zajímavým interpretům patří od počátku k základní dramaturgické koncepci. V jejím duchu byl na jubilejní 70. koncert kromě dětského sboru "Řečičky" z Řečkovic přizván pěvecký sbor "Naděje" zrakově postižených z Chrlic. V sobotu 14. června se pak už podruhé v areálu místní ZŠ uskuteční setkání dětských folklorních souborů. ...

 

2011 - prospekt k 50. koncertu

   ... Základním cílem pořadatelů je nabídnout místním příznivcům hudebních zážitků kvalitní žánrově bohatý program a současně poskytnout příležitost mladým umělcům a studujícím hudby. A tak se v první padesátce před posluchači vystřídali sólisté i skupiny muzikantů a zpěváků od žáků ZUŠ, přes studenty konzervatoře a JAMU, až po amatérský mandolínový orchestr Wien-Landstrasse či profesionální Moravské klavírní trio nebo Československé komorní duo. Zazněla hodně stará hudba souboru La Gambetta Věry Mikuláškové, rozverné renezanční písně v nezapomenutelném podání Ivany Krejčiříkové a kolegyň, vážné zpěvy souboru Sol et Sedes, nápadité programy s dramaturgií a doprovodem Aleny Borkové, klasické nástroje - housle, klavír, čelo, flétny, klarinety ..., swing v podání saxofonového kvarteta a jazzového tria, ale také zazpíval a zatancoval 75-členný soubor Javorníček.  Na koncertech pravidelně vystupuje Smíšený pěvecký sbor města Modřice pod taktovkou Jany Šuplerové a Lucie Tomečkové s různými hosty. Největší ohlas mívá tradiční předvánoční hudební setkání s Františkem Černým a Janem Teleckým - sólisty BROLN. ...

 

2004 - text k 10. koncertu

   ... Základním cílem pořadatelů je vytvoření a udržení tradice pravidelných koncertů kvalitní vážné hudby a zpěvu, jednoduše a levně dostupných pro občany Modřic a okolí. Důležitá je též snaha dát příležitost k vystoupení mladým talentovaným umělcům, kteří často dokáží vytvořit až nečekaně rezonující atmosféru. Výsledkem jsou krásné kulturní zážitky, jako příspěvek ke kultivaci občanské společnosti. Dosud se na nich podílelo přes padesát účinkujících, za účasti čtyř stovek posluchačů ...