MK92 - Setkání při swingu a sborovém zpěvu - - - ST_30.5.2018

; Téma: Swing a jazz - Sborový zpěv
video - 1. část - Jazzové trio a sólisté, video - 2. část - Modřický pěvecký sbor