MK96 - Luisovi sirotci - tradiční dixieland - - - ST_27.3.2019

klipy, kompletní video,
prezentace se připravuje - ČeV